Oszklenie z fabryki „Kominternu”
Rok:
2021
Lokalizacja:
Homel